O Společnosti

Astronomická společnost v Hradci Králové je občanské sdružení zájemců o astronomii a přírodní vědy. Členové společnost se scházejí každou první sobotu v měsíci v 10 hodin dopoledne na Hvězdárně v Hradci Králové. Společnost je vydavatelem astronomického časopisu Povětroň.

Společnost má u hvězdárny pronajatý pozorovací domeček s odsuvnou střechou, ve kterém je instalována automatizovaná paralaktická montáž se 40 cm zrcadlovým dalekohledem Jana ŠindelaZeissovým 11 cm refraktorem. Pro vizuální pozorování využíváme také přenosný 40 cm Dobsonův dalekohled. Ve druhé místnosti domečku máme nějaké počítače, knihovnu a místo k přenocování.

Činnost

Členové ASHK jsou zapojeni do následujících pozorovacích programů a projektů: (1) Vizuální fotometrie komet, nov a aktivních jader galaxií, kterou organizoval Martin Lehký, na jeho stránkách naleznete podrobné informace. (2) CCD astrometrie komet a CCD fotometrie proměnných hvězd a planetek, tj. program na kterém spolupracujeme s hradeckou hvězdárnou. (3) Katalogizace slunečních hodin v České republice, čemuž jsou věnovány stránky zvláštní pracovní skupiny.

Členové a členské příspěvky

Členskou základnu tvoří asi 40 lidí. Finanční prostředky společnost získává z členských příspěvků, které činí 250 Kč za rok, pro studenty 150 Kč za rok. Platbu členských příspěvků je možné provést osobně na setkání ASHK nebo převodem na účet 692928001/5500 (s uvedeným specifickým symbolem “01”). Stanovypřihláška do společnosti jsou dispozici ve formátu PDF. Členové společnosti mezi sebou rádi uvítají zájemce o astronomii a příbuzné vědy, kteří by rozšířili jejich řady, a také přivítají rady a pomoc od lidí, kterým není osud naší astronomie lhostejný.

Výbor společnosti je tříčlenný a je volen na dva roky členskou schůzí, momentálně jsou jeho členové:

  • Martin Cholasta (předseda)
  • Miloš Boček (místopředseda)
  • Josef Kujal (hospodář)

Klíče od domečku mají: Martin Cholasta, Josef Kujal, Tomáš Jurgovič, Miloš Boček. Přístup do domečku mají také pracovníci HPHK. O přidělování a odebírání klíčů rozhoduje výbor ASHK.