Finanční zprávy

Na této stránce jsou publikovány všechny finanční zprávy Astronomické společnosti za posledních deset let.

 

V roce 2022 se z finančního pohledu Astronomické společnosti v Hradci Králové neudály žádné významné události. Jediným příjmem ASHK jsou členské příspěvky od svých členů. V roce 2022 jsme zakoupili pouze nové ovládání montáže EQ6 od firmy SUPRA. Finanční rok 2022 jsme zakončili přebytkem, který činil 1.920,00,- Kč. Což je rozdíl mezi vybranými členskými příspěvky od členů ASHK za 2022 a zaplacenými výdaji v roce 2022.

Příjmy ASHK za rok 2022

- převod zůstatku na účtě z roku 2021 ....... 68.830,45,- Kč
- převod zůstatků v pokladně z roku 2021 .... 11.046,00,- Kč
- členské příspěvky za rok 2022.............. 6.650,00,- Kč

Výdaje ASHK za rok 2022

- platba za ovladač k EQ6 ................... 4.730,00,- Kč

Celkové příjmy .............................. 86.526,45,- Kč
Celkové výdaje .............................. 4.730,00,- Kč

Celkový zůstatek na běžném účtu k 31.12.22 .. 69.000,45,- Kč
Celkový zůstatek na pokladně k 31.12.22...... 12.796,00,- Kč

Celkové finanční prostředky ASHK k 31.12.22 . 81.796,45,- Kč

V roce 2021 se z finančního pohledu Astronomické společnosti v Hradci Králové neudály žádné významné události. Jediným příjmem ASHK jsou členské příspěvky od svých členů. Platby v roce 2021 putovali na rozesílání Povětroně členům. Za kolektivní členství ASHK v ČAS a nákup redukce okuláru pro Dobson. Finanční rok 2021 jsme zakončili přebytkem, který činil 8.494,00,- Kč. Což je rozdíl mezi vybranými členskými příspěvky od členů ASHK za 2021 a zaplacenými výdaji v roce 2021.

Příjmy ASHK za rok 2021

- převod zůstatku na účtě z roku 2020 ....... 59.180,45,- Kč
- převod zůstatků v pokladně z roku 2020 .... 12.202,00,- Kč
- členské příspěvky za rok 2021.............. 11.850,00,- Kč

Výdaje ASHK za rok 2021

- platba za redukci okuláru .................  650,00,- Kč
- platby za rozaslání Povětroně ............. 1.706,00,- Kč
- platba za kolektivní členství v ČAS ....... 1.000,00,- Kč
Celkové příjmy .............................. 83.232,45,- Kč
Celkové výdaje .............................. 3.356,00,- Kč

Celkový zůstatek na běžném účtu k 31.12.21 .. 68.830,45,- Kč
Celkový zůstatek na pokladně k 31.12.21...... 11.046,00,- Kč

Celkové finanční prostředky ASHK k 31.12.21 . 79.876,45,- Kč

Ve finančním roce 2020 se z pohledu Astronimické společnosti v Hradci Králové neudály žádné významné události. Jediným přijmem ASHK jsou členské příspěvky od svých členů. Platby v roce 2020 putovali na rozesílání Povětroně členům. Také za kolektivní členství ASHK v ČAS. Zároveň jsme prodloužili webovou doménu ashk.cz na dalších pět let. Posledním výdajem byla platba za inzerci v nové knize našeho člena pana Noska o slunečních hodinách. Finanční rok 2020 jsme zakončili nepatrným schodkem, který činil -963,45,- Kč. Což je rozdíl mezi vybranými členskými příspěvky od členů ASHK za 2020 a zaplacenými výdaji v roce 2020.

Příjmy ASHK za rok 2020

– převod zůstatku na účtě z roku 2019 .......... 61.081,90,- Kč
– převod zůstatku v pokladně z roku 2019 ....... 11.264,00,- Kč
– členské příspěvky za rok 2020 ................ 8.550,00,- Kč

Výdaje ASHK za rok 2020

– platba za prodloužení domény ashk.cz .........  901,45,- Kč
– platby za rozasílání Povětroně ............... 1.562,00,- Kč
– platba za kolektivní členství v ČAS .......... 1.000,00,- Kč
– platba za inzerci GRADA ...................... 6.050,00,- Kč
Celkové příjmy ................................. 80.895,90,- Kč
Celkové výdaje ................................. 9.513,45,- Kč

Celkový zůstatek na běžném účtu k 31.12.20 .... 59.180,45,- Kč
Celkový zůstatek na pokladně k 31.12.20 ....... 12.202,00,- Kč

Celkové finanční prostředky ASHK k 31.12.20 .... 71.382,45,- Kč

Ve finanční roce 2014 se z pohledu Astronimické společnosti v Hradci Králové neudály žádné významné události. Platby v roce 2014 putovali pouze za rozesíláni Povětroně. Jediným přijmem ASHK jsou členské příspěvky. Finanční rok 2014 jsme zakončili ziskem.

Příjmy ASHK za rok 2014

- převod finančního zůstatku z roku 2013 ........ 51.693,36,- Kč
- členské příspěvky a dary ....................... 8.150,00,- Kč
Celkové příjmy .................................. 59.843,36,- Kč

Výdaje ASHK za rok 2014

- poplatky za vedení účtu .......................... 131,65,- Kč
- platby za rozasílání Povětroně ................. 1.641,00,- Kč
Celkové výdaje ................................... 1.772,65,- Kč

Celkový zůstatek na běžném účtu k 31.12.14 ...... 40.474,36,- Kč
Celkový zůstatek na pokladně ASHK k 31.12.14 .... 17.600,00,- Kč

Celkové finanční prostředky ASHK k 31.12.11 ..... 58.074,36,- Kč

Finanční rok 2012 Astronimické společnosti v Hradci Králové byl z pohledu příjmů a výdajů standartní.

Příjmy ASHK za rok 2012

– převod zůstatku na účtě z roku 2011 .......... 16.613,78,- Kč
– převod zůstatku v pokladně z roku 2011 ....... 10.488,80,- Kč
– členské příspěvky a dary za rok 2012 ......... 23.007,00,- Kč
- úroky z účtu .................................   2,93,- Kč

Výdaje ASHK za rok 2012

- platba za kolektivní členství ČAS............. 1.000,00,- Kč
- poplatky za vedení účtu ......................  263,00,- Kč
- platby za rozasílání Povětroně................ 2.260,00,- Kč
- platba dalekohledu ........................... 9.500,00,- Kč
- platba řídící deska EQ6 ...................... 3.183,00,- Kč
Celkové příjmy ................................. 50.112,51,- Kč
Celkové výdaje ................................. 16.206,00,- Kč

Celkový zůstatek na běžném účtu k 31.12.12 ..... 31.050,71,- Kč
Celkový zůstatek na pokladně ASHK k 31.12.12 ... 3.355,80,- Kč

Celkové finanční prostředky ASHK k 31.12.12 .... 34.406,51,- Kč


Ve finanční roce 2011 se z pohledu Astronimické společnosti v Hradci Králové neudály žádné významné události. Pouze jsme dokoupili hledáček pro automatickou přenosnou montáž EQ6-Pro s 25 centimetrovým Newtonem. Platby v roce 2011 putovali tradičně nejvíce za rozesíláni Povětroně a také za svázání všech předešlích ročníků do tří svazků. Tímto jsme obohatili naši knihovnu. Jediným přijmem ASHK jsou členské příspěvky. O proti roku 2010 jsme zakončili finanční rok 2011 s menším ziskem.

Příjmy ASHK za rok 2011

- převod finančního zůstatku z roku 2010 ....... 24.808,58,- Kč
- členské příspěvky a dary ..................... 9.400,00,- Kč

Výdaje ASHK za rok 2011

- platba za kolektivní členství ČAS ............ 1.000,00,- Kč
- poplatky za vedení účtu ......................  181,00,- Kč
- platby za rozasílání Povětroně ............... 1.390,00,- Kč
- platba Dalekohledu Newton 96mm ............... 3.200,00,- Kč
- vazba časopisu Povětroň ...................... 1.335,00,- Kč
Celkové příjmy ................................. 34.208,58,- Kč
Celkové výdaje ................................. 7.106,00,- Kč

Celkový zůstatek na běžném účtu k 31.12.11 ..... 16.613,78,- Kč
Celkový zůstatek na pokladně ASHK k 31.12.11 ... 10.488,80,- Kč

Celkové finanční prostředky ASHK k 31.12.11 .... 27.102,58,- Kč

 

Finanční rok 2010 se z pohledu Astronimické společnosti nesl v duchu nákupu nového dalekohledu pro automatickou přenosnou montáž EQ6-Pro, kterou ASHK zakopupila v předminulém roce. Zároveň byl dovybaven dalekohled JST stejným okulárovým výtahem, kterým disponuje nový 25 centimetrový Newtom z rodiné dílny Drbohlavů. Druhou nejpodstatnější sloužkou výdajů jsou jako každoročně platby za rozesílání členského časopisu Povětroň.

Příjmy ASHK za rok 2010

- převod finančního zůstatku z roku 2009 ....... 42.042,61,- Kč
- předplatné POVĚTRONĚ ......................... 1.432,00,- Kč
- členské příspěvky a dary ..................... 12.360,00,- Kč
- Příspěvek za Výstavu FOTO ASHK na MFFUK....... 3.000,00,- Kč
- úroky z účtu .................................   2,97,- Kč

 

Výdaje ASHK za rok 2010

- platba za kolektivní členství ČAS(2009,2010).. 2.000,00,- Kč
- prodloužení domény ashk.cz na 5 let .......... 1.200,00,- Kč
- poplatky za vedení účtu ......................  272,00,- Kč
- platby za rozasílání Povětroně................ 6.320,00,- Kč
- platba za tisk poštovních poukázek ...........  216,00,- Kč
- platba Dalekohledu Newton 25cm ............... 19.280,00,- Kč
- nákup okulárového výtahu ..................... 4.741,00,- Kč
Celkové příjmy ................................. 58.837,58,- Kč
Celkové výdaje ................................. 34.029,00,- Kč

Celkový zůstatek na běžném účtu k 31.12.10 ..... 16.234,78,- Kč
Celkový zůstatek na pokladně ASHK k 31.12.10.... 8.573,80,- Kč

Celkové finanční prostředky ASHK k 31.12.10 .... 24.808,58,- Kč