Setkání ASHK v květnu 2012. Foto: Martin Cholasta.

Setkání ASHK v květnu 2012

Na květnové schůzi ASHK nejdříve Martin Cholasta seznámil přítomné s průběhem setkaní České astronomické společnosti v Jablonci nad Nisou . Následně upozornil na některé úkazy na noční obloze. Poté se členové odebrali do kopule, kde pozorovali Slunce a Venuši. Zároveň byla v kopuli nainstalována Radkem Mrllak a Miroslavem Brožem anténa, která umožňuje sledovat sluneční aktivitu.

Read more

Dalekohled Jana Šindela po instalaci

Dubnové setkání ASHK

Na dubnovém setkání jsme se zabývali naší výpravou na Šerlich a také nepříjemným zjištěním znehodnocení pozorovacích podmínek na tomto místě v zimně, které zavinilo noční nasvícení sjezdovek. Poté Martin Cholasta upozornil na některé zajímavé úkazy na noční obloze v dubnu. Luděk Dlabola jako obvykle přednesl novinky a zajímavosti z kosmonautiky. Protože je ASHK občanské sdružení, kterému není tak úplně jedno, jaký bude vývoj v naší republice, diskutovali jsme o kauze ,,břidličných plynů?. S tímto tématem členy ASHK seznámil Martin Cholasta. Na závěr se přítomní dohodli na další výpravě na Šerlich.