Setkání ASHK v květnu 2012

Na květnové schůzi ASHK nejdříve Martin Cholasta seznámil přítomné s průběhem setkaní České astronomické společnosti v Jablonci nad Nisou . Následně upozornil na některé úkazy na noční obloze. Poté se členové odebrali do kopule, kde pozorovali Slunce a Venuši. Zároveň byla v kopuli nainstalována Radkem Mrllak a Miroslavem Brožem anténa, která umožňuje sledovat sluneční aktivitu.

Setkání ASHK v květnu 2012 - sluneční skvrna. Foto: Martin Cholasta.
Setkání ASHK v květnu 2012 – sluneční skvrna. Foto: Martin Cholasta.
Setkání ASHK v květnu 2012. Foto: Martin Cholasta.
Setkání ASHK v květnu 2012. Foto: Martin Cholasta.