Setkání ASHK v květnu 2012. Foto: Martin Cholasta.

Setkání ASHK v květnu 2012

Na květnové schůzi ASHK nejdříve Martin Cholasta seznámil přítomné s průběhem setkaní České astronomické společnosti v Jablonci nad Nisou . Následně upozornil na některé úkazy na noční obloze. Poté se členové odebrali do kopule, kde pozorovali Slunce a Venuši. Zároveň byla v kopuli nainstalována Radkem Mrllak a Miroslavem Brožem anténa, která umožňuje sledovat sluneční aktivitu.

Read more

Dalekohled Jana Šindela po instalaci

Dubnové setkání ASHK

Na dubnovém setkání jsme se zabývali naší výpravou na Šerlich a také nepříjemným zjištěním znehodnocení pozorovacích podmínek na tomto místě v zimně, které zavinilo noční nasvícení sjezdovek. Poté Martin Cholasta upozornil na některé zajímavé úkazy na noční obloze v dubnu. Luděk Dlabola jako obvykle přednesl novinky a zajímavosti z kosmonautiky. Protože je ASHK občanské sdružení, kterému není tak úplně jedno, jaký bude vývoj v naší republice, diskutovali jsme o kauze ,,břidličných plynů?. S tímto tématem členy ASHK seznámil Martin Cholasta. Na závěr se přítomní dohodli na další výpravě na Šerlich.

Dalekohled Jana Šindela po instalaci

Březnové setkání členů ASHK

Březnové setkání ASHK začalo ve znamení konjunkce Jupiteru, Venuše a Měsíce. Své fotografie na toto téma prezentovali Petr Soukeník a Martin Cholasta. Luděk Dlabola pohovořil o novinkách z kosmonautiky a zavzpomínal na Antonína Vítka. Jiří Drbohlav pro změnu pohovořil o historii hvězdárny v Chlívcích. Miloš Boček prezentoval svá velmi zajímavá pozorování Supernov za rok 2011. Na závěr se členové domluvily, že 23. března uskuteční v případě jasného počasí pozorovací výpravu do Orlických hor.