Květnové setkání členů ASHK

Květnové setkaní členů ASHK proběhlo v sobotu 7.5.. Hned na začátku nám Jiří Drbohlav před budovou hvězdárny ukázal pomocí malého zrcadla s ohniskem 3m obraz Slunce, na kterém přítomní mohli obdivovat skupinu slunečních skvrn. Následně se setkání přesunulo do kopule, kde se v pozorování Slunce pokračovalo, tentokrát refraktorem hvězdárny. Schůze dále pokračovala v kinosále hvězdárny, kde byli členové informováni Martinem Cholastou o setkání složek ČAS, které proběhlo 16. 4. 2011 v Žebráku. Dále Martin Cholasta poreferoval o pozorování meteorického roje η Akvarid, které proběhlo 6. 5. 2011 nedaleko obce Černilova a nakonec požádal o pomoc při zjišťování totožnosti osob na fotografiích pocházejícich z padesátých let z hradecké hvězdárny. Následně Jiří Drbohlav promítl fotografie dvou velkých refraktorů, které se svým otcem vyrobil a které se v současné době nacházejí v Německu a na Slovensku. Dalším bodem programu byly novinky a zajímavosti z kosmonautiky, o kterých pohovořil Luděk Dlabola. Na závěr nám Miroslav Brož ukázal několik kreslených vtipů s astronomickou tématikou. Po ukončení setkání tak jako vždy začala dlouhotrvající volná diskuse.