První pozorování pomocí sestavy EQ6 + Biometar 2,8/80 + CCD ST5C

Po prvotním oživení montáže EQ6 proběhlo několik testů, které postupně vedly k nalezení optimální pozorovací sestavy. Na počátku cesty bylo několik skutečností předurčujících vývoj. Hvězdárna HPHK laskavě zapůjčila starou CCD kameru ST5C se sadou standardních VRI filtrů, která bez většího užitku trávila čas v šuplíku a již jen marně vzpomínala na svoji slávu, kdy byla počátkem tisíciletí hojně využívána v hlavní kopuli k fotometrii proměnných hvězd a pořizování pěkných obrázků pro popularizaci astronomie. Vzhledem k rozměru CCD chipu 3,2 x 2,4 mm a předpokladu, že bude sestava pravidelně rozebírána a sestavována, bylo nutné vybrat objektiv s vhodnou ohniskovou vzdáleností, aby se dosáhlo poměrně velkého zorného pole pro snadnější orientaci a sladění zorných polí vyhledávacího dalekohledu a objektivu. Dalším významným důvodem pro volbu většího zorného pole byla eliminace periodické chyby a zmenšení driftu hvězdného pole při jednoduchém ustavení montáže.

První pozorování pomocí sestavy EQ6 + Biometar 2,8/80 + CCD ST5C. Foto: Martin Lehký.
První pozorování pomocí sestavy EQ6 + Biometar 2,8/80 + CCD ST5C. Foto: Martin Lehký.

Ve výsledku se osvědčila sestava EQ6 (ovládaná přes počítač a software Cartes du Ciel) + teleobjektiv Zeiss Biometar 2,8/80 (základní objektiv fotoaparátu Pentacon Six TL) + CCD ST5 C (VRI), která prodělala křest ve dvou nocích, 19. a 21. dubna 2009. Cílem se staly dvě proměnné zákrytové hvězdy. CI CVn byla snímána přes R filtr 60 s expozicí, hvězda s jasností kolem 9,6 mag. měla signál asi 2100 ADU nad pozadím a přesnost fotometrie se pohybovala kolem 0,03 až 0,04 mag. V948 Her byla snímána přes R filtr 120s expozicí, hvězda s jasností kolem 9,2 mag. měla signál asi 4200 ADU nad pozadím a přesnost fotometrie se pohybovala kolem 0,01 až 0,02 mag. Vzhledem k použitému ohnisku vychází zorné pole na 137′ x 103′ (2,3 x 1,7 stupně), takže snímky jsou v poměrně dobré kvalitě. Periodická chyba se téměř neprojevuje a při běžném jednoduchém ustavení montáže na Polárku se během pozorovacího runu kolem 6 hodin hvězda posunula přibližně o půl až třičtvrtě zorného pole, během noci tak stačilo udělat jen pár drobných korekcí. Velikost jednoho pixlu vychází na 25,8″. Dosah se na snímcích pohybuje kolem 12,5 ? 13,0 mag, ale fotometricky kvalitně měřitelné jsou objekty cca do 10,5 mag.

Výše popsaná sestava se tedy osvědčila a přístrojové vybavení ASHK se tím rozrostlo o funkční mobilní zařízení pro CCD fotometrii proměnných hvězd, měření zákrytů hvězd planetkami, fotografování komet a deep-sky objektů s širokým okolím.

CI CVn - pozorování. Foto: Martin Lehký.
CI CVn – pozorování. Foto: Martin Lehký.
V 948 Her - pozorování. Foto: Martin Lehký.
V 948 Her – pozorování. Foto: Martin Lehký.