Pravidelné setkání členů a příznivců ASHK

Milí přátelé a příznivci astronomie, dovoluji si Vás ještě jednou pozvat jménem výboru ASHK na pravidelné setkání členů a příznivců ASHK, které se koná.

v sobotu 7. března 2009 v 10:00 h v sále hvězdárny v Hradci Králové.

Renovovaný program:

  1. Zahájení a uvítání přítomných
  2. Premiéra filmu Petr Horálka ZA ČERNÝM SLUNCEM DO RUSKÉ VELKOZEMĚ (asi 40 min)
  3. Prezentace fotografií – Astrofotografa roku 2008 Jan Hovad (J. Hovad, 30 min)
  4. Novinky z astronomie
  5. Možnost prezentace dalších předem neohlášených příspěvků přítomných
  6. Diskuse na volná témata
  7. Závěr

za výbor ASHK
Jiří Kult